Saving money for trips in the style of Alula

26-4-2019

ประหยัดตังค์ทริปเที่ยวสไตล์อลูล่า
Saving money for trips in the style of Alula
為Alula風格的旅行省錢

ประหยัดตังค์ทริปเที่ยวสไตล์อลูล่า
Saving money for trips in the style of Alula
為Alula風格的旅行省錢1.มุ่งมั่นกับเป้าหมาย
เริ่มเก็บเงินอย่างจริงจัง และสร้างเป้าหมายในการเก็บเงิน เพราะถ้าคุณทำข้อแรกได้ โอกาสที่คุณจะมีเงินสำหรับทริปก็จะมีมาก แต่ถ้าคุณไม่มุ่งมั่น เก็บเงินแบบไม่จริงจัง ก็อาจทำให้ทริปท่องเที่ยวของคุณล่มได้ เช่น เก็บเงินไว้จัดทริปเดือนละ 500 บาท

2. เที่ยวใกล้ประหยัดกว่า
หากอยากท่องเที่ยวแบบสบายกระเป๋า อยากเที่ยวเพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการทำงาน ก็ให้เลือกท่องเที่ยวใกล้ๆในประเทศ แทนการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ซึ่งการเที่ยวในประเทศ จะมีค่าเงินไม่สูงเหมือนการท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยที่ในประเทศ ก็มีสถานที่น่าไป สวยงาม และสร้างความประทับใจมากมาย เช่น ทะเล น้ำตก ภูเขา เป็นต้น

3.จองทริปก่อนช่วงไฮซีซั่น
วางแผนทริปตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะจะทำให้มีเวลาเลือกที่พัก จองตั๋วเครื่องบิน ได้ในราคาที่จัดโปรโมชั่นมากกว่า การไปเที่ยวในช่วงไฮซีซั่น แถมนักท่องเที่ยวไม่เยอะอีกด้วย เช่น การท่องเที่ยวในวันธรรมดา

4.ศึกษาข้อมูลก่อนเดินทาง
ศึกษาข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลที่พัก การเดินทาง ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการไป วิธีนี้จำกัดค่าใช้จ่ายได้ ให้เที่ยวตามที่วางแผนเอาไว้ เพื่อป้องกันการใช้เงินที่เกินขีดจำกัด

5. เลือกพักที่อื่นแทนการพักโรงแรม
เรื่องที่พักถือเป็นเรื่องที่สำคัญ ลองเปลี่ยนจากการพักในโรงแรม เป็นการพักแบบอื่นๆดูตามคลิปวิดีโอ

1. Strive with goals
Start collecting money seriously. And create goals for collecting money Because if you do the first thing There are many opportunities for you to have money for trips. But if you don't strive Collect money without serious May make your trip trip fall apart, for example, keep the money for a trip of 500 baht per month

2. Cheaper trips near
If you want to travel comfortably Want to travel to relax from fatigue from work Then choose to travel nearby in the country Instead of traveling abroad Which travel in the country Will not have high money like foreign travel By which in the country There are many beautiful places to visit and make a lot of impressions such as sea, waterfall, mountain etc.

3. Book a trip before the high season
Planning trips early Because it will make time to choose accommodation Book air ticket Can be obtained at a promotion price Traveling during the high season Plus not many tourists as well, such as traveling on weekdays

4. Study information before traveling.
Study information such as accommodation information, travel, restaurants and attractions you want to visit. This method can limit the cost. To travel as planned To prevent the use of funds that exceed the limit

5. Choose to stay somewhere else instead of staying at the hotel.
The accommodation is an important issue. Try changing from staying in a hotel. Is another type of rest. Watch according to video clips

1.努力實現目標
開始認真收錢。並創造收錢目標因為如果你做的第一件事你有很多機會有錢去旅行。但如果你不努力沒有認真地收錢可能會使您的旅行旅行崩潰,例如,保留每月500泰銖的旅行費用

2.附近便宜的旅行
如果你想舒適地旅行想要出差,避免工作疲勞然後選擇在該國附近旅行而不是出國旅行哪個國家旅行不會像國外旅行那樣有高額資金在哪個國家有許多美麗的地方可以參觀,並有很多印象,如海,瀑布,山等。

3.旺季前預訂旅行
提前計劃旅行因為它會抽出時間選擇住宿預訂機票可以促銷價獲得在旺季旅行加上游客也不多,比如平日旅行

4.旅行前學習信息。
學習信息,例如您想要訪問的住宿信息,旅行,餐館和景點。這種方法可以限製成本。按計劃旅行防止使用超出限額的資金

5.選擇留在別的地方而不是住在酒店。
住宿是一個重要問題。嘗試改變住在酒店。是另一種類型的休息。根據視頻剪輯觀看

More information 
Contact Alula Pattaya Property
Tel 038 190 906 / 098 259 5229 
Line id : alulapattaya
Line@ : https://line.me/R/ti/p/%40xgi3726x

alulapattaya.com

#AlulaPattaya #AlulaPattayaProperty #ซื้อขายฝาก #อสังหาริมทรัพย์#บ้านคอนโดที่ดินพูลวิลล่า #เช่าคอนโดพัทยา #ขายคอนโดพัทยา #เช่าขายบ้านที่ดิน #บ้าน #คอนโด #ที่ดิน #พูลวิลล่า #พัทยา #จอมเทียน #เขาพระตำหนัก #บางละมุง #ชลบุรี #การันตีรายได้

How To Go Laguna Beach 3 Maldives
https://www.facebook.com/alulapattayaproperty/videos/2056244031343096/?modal=admin_todo_tour

How To Book Laguna Beach 3 Maldives
https://th.airbnb.com/rooms/31778319?s=5187 comments

5-12-2019, 14:50

by SQcngBAYLUlsZk

fxghBWObILwen

5-12-2019, 14:50

by uIrKScwYGVP

zPQHhfNru

12-1-2020, 05:43

by ahidijupotemo

http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Buy Amoxil <a href="http://mewkid.net/who-is-xandra/">Amoxicillin 500mg</a> hby.rulo.alulapattaya.com.jsx.bj http://mewkid.net/who-is-xandra/

12-1-2020, 06:21

by imugemig

http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin <a href="http://mewkid.net/who-is-xandra/">Amoxicillin 500 Mg Dosage</a> bou.safb.alulapattaya.com.xpj.wi http://mewkid.net/who-is-xandra/

24-1-2020, 17:11

by anhagob

http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Buy Amoxicillin Online <a href="http://mewkid.net/who-is-xandra/">Amoxicillin</a> gwp.llcl.alulapattaya.com.akz.yc http://mewkid.net/who-is-xandra/

24-1-2020, 18:06

by etuvilif

http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin No Prescription <a href="http://mewkid.net/who-is-xandra/">Amoxicillin 500mg Capsules</a> ope.kamt.alulapattaya.com.pfe.eb http://mewkid.net/who-is-xandra/

6-2-2020, 03:19

by oimamuzahe

http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin 500 Mg <a href="http://mewkid.net/who-is-xandra/">Amoxicillin 500mg</a> nnf.vdkf.alulapattaya.com.htg.yr http://mewkid.net/who-is-xandra/

6-2-2020, 03:33

by igagulw

http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin 500mg Capsules <a href="http://mewkid.net/who-is-xandra/">Amoxicillin 500 Mg</a> rol.gkfp.alulapattaya.com.pdz.lv http://mewkid.net/who-is-xandra/

6-2-2020, 03:40

by usatuweg

http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin Without Prescription <a href="http://mewkid.net/who-is-xandra/">Amoxicillin Online</a> jox.yhzv.alulapattaya.com.isp.ns http://mewkid.net/who-is-xandra/

8-2-2020, 05:35

by uxiyizi

http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin <a href="http://mewkid.net/who-is-xandra/">Buy Amoxicillin</a> gfn.sole.alulapattaya.com.hlm.bl http://mewkid.net/who-is-xandra/

Post a comment

          Captcha